top of page

ABOUT

Pomocí současných 3D technologií zachycuji, vizualizuji a materializuji abstraktní existenci přesných matematických principů. Manipuluji s nimi a vytvářím novou logickou formu. Pro svoji práci používám také internet jako archiv, ze kterého čerpám podněty k materializaci koláží objektů a příběhů, které vyprávějí. Práce s tímto typem médií pro mne začala s řešením problematiky zhmotnění různých typů digitální chyby. Mé aktivity se pohybují napříč propojením nových médií s médiem klasickým, kde digitální prostor a robotické zpracování často kombinuji se "standardním" sochařským přístupem.

bottom of page